Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kokoamme ja jaamme tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tuemme taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä,  alan toimintaedellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.

null ELLA – Ke­hol­li­suus ja tai­de kie­le­nop­pi­mi­ses­sa -tutkimushankkeen loppuseminaari 23.10.2024 

 

Taideyliopiston ELLA-hankkeen (Embodied Language Learning through the Arts, 2021–2024) loppuseminaari järjestetään 23.10.2024.  Lopputapahtuma sisältää tutkimustulosten, käytäntöjen ja politiikkasuositusten esittelyä. Tilaisuus on pääosin englanninkielinen.

Koneen Säätiön rahoittaman ELLA-tutkimushankkeen tavoitteena on laajentaa käsityksiä kielestä, kielen oppimisesta, oppimisesta laajemmin, sekä taiteen kietoutumisesta tähän kaikkeen. Lisäksi tavoitteena on uudistaa pedagogisia käytäntöjä eri oppimisympäristöissä sekä herättää kriittistä keskustelua siitä, miten koulutuksen rakenteet voivat paremmin vastata yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Lisätietoa ELLA-hankkeen loppuseminaarin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta päivitetään hankkeen verkkosivuille kesän jälkeen. 

ELLA-hankkeen työryhmässä ja keskeisenä yhteyshenkilönä on meidänkin toiminnassamme mukana oleva professori Eeva Anttila (eeva.anttila@uniarts.fi).