Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kokoamme ja jaamme tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tuemme taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä,  alan toimintaedellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.

null Kaikille lasten harrastustoiminnan ohjaajille suunnattu maksuton pedagoginen koulutus järjestetään kahdeksannen kerran syksyllä 2024Aiemmasta tiedosta poiketen Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -koulutus järjestetään vielä kahdeksannen kerran! Koulutus alkaa syyskuussa 2024, ja Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on jälleen koulutuksen yhteistyökumppani. Ilmoittautuminen tähän maksuttomaan, virtuaaliseen ja kaikille lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille suunnattuun koulutukseen on alkanut ja päättyy 30.8.2024.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

  • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
  • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
  • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
  • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
  • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, psykiatrian, kasvatustieteen ja psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Lue lisää ja ilmoittaudu Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -koulutukseen