Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Kokoamme ja jaamme tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä, tutkimuksesta ja toimintapolitiikoista Suomessa. Lisäksi vahvistamme tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä tuemme taide- ja kulttuurikasvatuksen toimijoiden yhteistyötä,  alan toimintaedellytyksiä ja kansainvälistä yhteistyötä.

null Lapin yliopisto: Uusi projektipedagogiikan käsikirja opastaa kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen työhönLapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on julkaistu käsikirja Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi. Se antaa projektitoiminnan suuntaviivoja opettajankouluttajille, opiskelijoille, projektityöntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Käsikirjassa esitetty teoreettinen tausta ja projektiesimerkit antavat virikkeitä uusien projektien suunnitteluun ja toteutukseen sekä innostavat kokeilemaan jotain sellaista, mitä ei ole vielä tehty.

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta on yksi Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kumppaneista. 

Lue lisää Kuvataidekasvatuksen ja soveltavan taiteen projektiosaajaksi -käsikirjasta