null Discussion on the role of culture in uncertain times (interview in Finnish)Mikä on kulttuurin merkitys turvallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana? Miten päästä eroon ajattelusta, joka vie kulttuurin leikkuriin talouden tiukentuessa? Muun muassa tällaisia asioita pohtii CERADA-tutkimuskeskuksen johtaja Kai Lehikoinen 6.5.2020 ilmestyneessä Uusimaa-viikon haastattelussa.

Lehikoinen puhuu haastattelun aikana myös taiteen ja kulttuurin harrastamisesta sekä koulun mahdollisuuksista saavutettavan kulttuuriharrastamisen edistäjänä. Haastattelussa mainitaan Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio, jossa myös Lehikoinen työskentelee.

Lue lisää haastattelusta ja katso video Uusimaa-viikon verkkosivuilta