Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

The Ob­ser­va­tory for Arts and Cul­tural Ed­u­ca­tion, Fin­land

The project collects and disseminates information on the practices, research and policies in the field of arts and cultural education in Finland, reinforces the connections between research and practical work, and supports cooperation between operators in the field of arts and cultural education and the operating conditions of the field as well as international cooperation.

null Ilmoittautuminen toistaiseksi viimeiseen Pe­da­go­gi­sen toi­min­nan pe­rus­teet las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nas­sa -koulutukseen päättyy 1.3.2024Vielä ehdit ilmoittautua koulutukseen!

Toistaiseksi viimeinen Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa -hankkeen koulutus alkaa maaliskuussa. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen 1.3.2024 mennessä!

Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille lasten ja nuorten harrastustoiminnan ohjaajille lajista ja kokemuksesta riippumatta. Hanke on Taideyliopiston Avoimen kampuksen, Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Olympiakomitean yhteistyö.

Lue lisää koulutushankkeesta ja ilmoittaudu mukaan