Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

The Ob­ser­va­tory for Arts and Cul­tural Ed­u­ca­tion, Fin­land

The project collects and disseminates information on the practices, research and policies in the field of arts and cultural education in Finland, reinforces the connections between research and practical work, and supports cooperation between operators in the field of arts and cultural education and the operating conditions of the field as well as international cooperation.

null Taide- ja kulttuurikasvatuksen tutkimusjulkaisukoonti sisältää nyt myös vuoden 2023 väitöstutkimuksetTaidekasvatuksen tutkimusjulkaisukoontia on jälleen päivitetty. Vuoden 2023 väitöstutkimukset sisältävät pohdintaa muun muassa leikillisistä taideinterventioista, julkisesta taiteesta, lapsitekijyydestä, musiikkikasvatuksesta ja empatiasta.

Pääset tutustumaan uusimpaan julkaisulistaan lastenkulttuuri.fi-sivulla!

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio ylläpitää taidekasvatuksen alaan lukeutuvien väitöstutkimusten ja muiden tutkimusjulkaisujen koontia lastenkulttuuri.fi-sivustolla. Uusin koonti kattaa muun muassa alan väitöskirjat ajalta 2000–2023. Listassa ovat suorat linkit tutkimuksiin, ja ne on jaoteltu julkaisuajan ja sukunimen mukaan. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen.