null Ilmainen pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, peda 2-kurssi! Ilmoittautuminen päättyy 12.10.2023Pedagogisen toiminnan perusteet lasten ja nuorten harrastustoiminnassa, peda 2, 23.10.-13.12.2023

 

Syksyllä 2023 järjestetään harrastustoiminnan ohjaajille pedagogisen osaamisen koulutus osana kansallista lapsistrategiaa. Koulutus on suunnattu liikunnan, urheilun, taiteen, tieteen, kulttuurin ja muiden harrastusten ohjaajille. Koulutus on kolmen opintopisteen laajuinen ja hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta saa todistuksen. Ensimmäiset toteutukset koulutuksesta järjestettiin kesällä ja syksyllä 2022 sekä keväällä 2023. Syksyllä toteutettava kokonaisuus vastaa sisällöltään aiemmin toteutettuja koulutuksia.

Koulutus toteutetaan etäopintoina Zoomissa, sisältäen orientaatio-osuuden vapaavalintaisesti 23.10. (klo 16-17.30) tai 27.10. (klo 9-10.30) sekä neljä intensiivikurssipäivää 30.10. (klo 9.15-15.30); 14.11. (klo 9.15-15.30); 22.11. (10-16.15); 30.11. (9.15-15.30) ja päätöspäivä 13.12. (klo 14-17).

Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksen teemoina ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan laatu ja pedagogiikan kehittäminen sekä lapsen ja nuoren kehitysvaiheet. Koulutus vastaa kysymyksiin:

  • Miksi harrastaminen usein päättyy murrosiässä? Miten ohjaaja voi vaikuttaa tähän osaamisellaan?
  • Mikä merkitys ohjaajan pedagogisella osaamisella on lapsen hyvinvoinnille ja kehittymiselle?
  • Miten huomioida haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret?
  • Mitä on kulttuuritietoinen harrastustoiminta?
  • Mitä tarkoittaa lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus harrastamiseen?

Näitä aiheita ja alan ajankohtaista tietoa käsitellään pedagogiikan, erityispedagogiikan, lapsen oikeuksien, psykiatrian, kasvatustieteen ja -psykologian sekä taide- ja liikuntakasvatuksen suomalaisten huippuasiantuntijoiden johdolla.

Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Avoin kampus yhteistyössä Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Olympiakomitean kanssa. Koulutuksen johtajana toimii professori emerita Inkeri Ruokonen.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan koulutukseen 12.10.2023 mennessä:

 https://www.lyyti.fi/questions/3f8885678a

Lisätietoja: Projektipäällikkö Sirke Pekkilä, Taideyliopiston Avoin kampus, sirke.pekkila@uniarts.fi tai suunnittelija Riikka Herva, Taideyliopiston Avoin kampus, riikka.herva@uniarts.fi