null Kuvataidekasvatuksen ISO KUVA -hankkeen maksuton webinaari 9.4.2021 – ilmoittaudu mukaan 6.4. mennessäKuvataidekasvatuksen monimuotoinen yhteistyö -webinaari

Päivän ohjelmassa osallistujat pääsevät vaikuttamaan fasilitoituihin ryhmähaastatteluihin, joissa kuvataidekasvatuksen asiantuntijat vastaavat kysymyksiin pienemmissä ryhmissä. Ryhmähuoneiden asiantuntijoina ovat: Frank Brümmel (Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Kuvanveiston lehtori), Minna Haveri (Hämeenlinnan lastenkulttuuripäällikkö), Korinna Korsström-Magga (Lapin yliopisto, väitöskirjatutkija ja Ivalon lukion ja yläasteen kuvataideopettaja) ja Marketta Urpo-Koskinen (Lohjanseudun kuvataidekoulun rehtori, kuvataideopettaja). Pienryhmissä keskustelu etenee osallistujien eri asiantuntijoille esittämien kysymysten pohjalta.

Onko jotain mitä sinä haluaisit kysyä liittyen asiantuntijan kulkemaan kuvispolkuun, taidekasvatuksellisiin tavoitteisiin, joihin asiantuntijan työ liittyy, yhteistyöverkostoihin ja niiden merkityksiin, taidekasvatuksen moninaisuus kysymyksiin tai hyviin käytänteisiin? Ohjelman fokuksena on kentän osallisuus, yhteistyön monimuotoisuuden avaaminen ja dialogisen tutkimusmateriaalin kerääminen ryhmähaastatteluista. Haastattelumateriaalia käytetään hankkeen kehitystyössä, joka koskee erityisesti kuvataidekasvatuksen opintopolkuja ja moninaisen asiantuntijuuden muodostumista sekä yhteistyöverkostoja.

Päivän puheenvuorossa Piritta Malinen (Kaurialan lukion kuvataiteen lehtori) avaa mielenkiintoisia kokemuksiaan STEAM yhteistyöstä ja kuvataideopetuksen monipuolisista yhteistyömahdollisuuksista.

Päivän loppukeskustelussa ISO KUVA -hankkeen yliopistojen edustajat: Anniina Suominen ja Tiina Pusa (Aalto-yliopisto), Mirja Hiltunen (Lapin yliopisto) ja Johanna Vakkari (Taideyliopiston Kuvataideakatemia) nostavat esiin ryhmähaastatteluista nousseita aiheita. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu webinaariin 6.4.2021 mennessä verkkolomakkeella.

ISO KUVA -hankkeessa kartoitetaan suomalaisen kuvataidekasvatuksen nykytilaa, tulevaisuuden yhteistyötä ja kuvataidekasvatuksen visiota alan toimijoiden näkökulmista. Koulutus- ja kehittämishankkeessa tehdään strategista yhteistyötä kuvataidekasvatuksen näkyvyyden, vaikuttavuuden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuvataidekasvatuksen eri toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä vahvistaa kuvataidekasvatuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnan arvokeskustelussa. Opetustoimen henkilöstökoulutusta rahoittaa Opetushallitus.

Vuoden 2021 aikana ISO KUVA -hanke järjestää neljä ilmaista koulutusosioita webinaareina. Webinaarit ovat kohdennettu koko kuvataidekasvatuksen kentän henkilöstölle sekä asiasta kiinnostuneille. Hankkeen webinaareissa esiintyvät kuvataidekasvatuksen alan keskeiset asiantuntijat. Ne sisältävät ajankohtaisia ja monipuolisia luentoja, puheenvuoroja, osallistavia keskusteluita ja työpajoja sekä taide- ja kulttuuriohjelmia. Hankkeen verkkosivuilta löydät vuoden aikana yhteistyökumppaneiden blogikirjoituksia. 

Hanke on Kuvataidekoulujen liiton hanke, jossa pääyhteistyökumppanina on Kuvataideopettajat Kuvis ry. Hankkeen ohjausryhmässä ovat muun muassa Taidekasvatuksen observatoriostakin tutut asiantuntijat Aalto-yliopiston taiteen laitokselta, taidepedagogiikan professori, PhD Anniina Suominen ja kuvataidekasvatuksen vanhempi yliopistonlehtori TaT Tiina Pusa sekä Lapin yliopistosta taiteiden tiedekunnasta professori, TaT Mirja Hiltunen.

Lisätietoa löytyy hankkeen verkkosivuilla.