Tutkija kirjastossa. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Tutkimus

 

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa.

Alla olevasta linkistä pääset Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sivustolle päivitettävään kirjallisuusluetteloon, johon on koottu Suomessa laadittuja taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitös- ja post-doc-tutkimuksia. Mukana on tutkimuksia 2000-luvun alusta lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen. Luetteloa täydennetään osana Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion työskentelyä.

Otamme myös mielellämme vastaan ehdotuksia listasta puuttuvista tutkimuksista. Tavoitat meidät osoitteesta observatorio@uniarts.fi.

Tutustu taidekasvatuksen väitös- ja post-doc-tutkimukseen.


ENO-vuosikirjat

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on osa eurooppalaista ENO-verkostoa (The European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education), jonka tavoitteena on edistää taide- ja kulttuurikasvatuksen alan tutkimustulosten jakamista ja innovatiivisia käytänteitä, saada aikaan uutta tutkimusta alalla sekä tukea taidekasvatuksen kehitystä koulutuksen, kulttuurin ja kestävän kehityksen suhteen UNESCO:n määrittämien periaatteiden ja ohjeiden mukaan.

ENO-vuosikirjoihin kootaan ja analysoidaan eurooppalaisia taide- ja kulttuurikasvatuksen alan tutkimustuloksia. Vuosikirjat keräävät kirjan teeman mukaisia taide- ja kulttuurikasvatuksen kirjoituksia verkoston 14 jäsenmaasta tavoitteenaan herättää aiheesta sekä akateemista että yleistä keskustelua. Ensimmäinen ENO-vuosikirja Arts and Cultural Education in a World of Diversity julkaistiin vuonna 2019. Toinen vuosikirja Arts, Sustainability and Education julkaistiin vuonna 2021.

Ensimmäisen vuosikirjan voi tilata Springerin kautta.

Myös toisen vuosikirjan voi tilata Springer-kustantamon kautta.

Lisätietoa ENO-verkostosta ja vuosikirjoista.

 


ENO-vuosikirjan kansikuva, jossa toimittajien ja kirjan nimi.