Lapset tekemässä ympäristötaidetta. Kuvan on tehnyt Eeva Vanhanen.

Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland

Projektet sammanställer och delar information om praxis, forskning och verksamhetspolitik inom konst- och kulturfostran i Finland, stärker sambandet mellan forskning och praktiskt arbete, stöder samarbetet mellan aktörer inom konst- och kulturfostran och verksamhetsförutsättningarna i branschen samt det internationella samarbetet.

null Call for Papers: Arts in Movement – Sociology of the Arts Mid-term ConferenceThe 12th mid-term conference of the Research Network Sociology of the Arts of the European Sociological Association will be organized in Lund, Sweden, September 14–16, 2022. Conference theme is Arts in Movement.

Abstracts can be submitted until March 25, 2022.

Read the full call for papers and more information about the mid-term conference